Hyvä tietää

Tema-matkojen lisä- ja erityisehdot 30.4.2019 saakka

TEMA-MATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT
Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat valmismatkoja, jotka on varattu 3.10.2016 tai sen jälkeen. Ehdot ovat nähtävissä osoitteessa www.temamatkat.fi, Matkaehdot. Pyydettäessä toimitamme lisä- ja erityisehdot kirjallisina.

Tema-matkojen internetsivuilla ja esitteissä esitellyt matkat, jotka sisältävät sekä lennot että majoituksen ovat valmismatkoja. Tema-matkat/Jambo Tours Scandinavia kuuluu Ruotsin lain mukaan Kammarkollegietin (www.kammarkollegiet.se) valmismatkavakuuksien piiriin. Vakuus kattaa myös matkat, jotka on myyty suomalaiselle kuluttajalle.

Molempia osapuolia sitova matkasopimus syntyy, kun asiakas on maksanut matkan varaus- eli ennakkomaksun Tema-matkoille. Erikoistilattujen matkojen varaukset ovat sitovia varaushetkestä lähtien.

1. MAKSUEHDOT
Varattuasi matkan saat sähköpostitse varausvahvistuksen ja voit kirjautua Tema-matkojen internetsivuilla www.temamatkat.fi Minun matkani -sivulle varausnumerolla ja varaukselle antamallasi puhelinnumerolla tai sähköpostiosoitteella. Sivulta voit tarkistaa maksettavat summat ja eräpäivät.

Varaus- eli ennakkomaksu on lähikohteisiin (Eurooppa ja Välimeren alue) suuntautuvilla matkoilla 200 e/hlö ja kaukokohteisiin suuntautuvilla matkoilla 350 e/hlö.

Jos matka varataan 45 vuorokautta ennen lähtöpäivää tai aiemmin:
– varausmaksu suoritetaan 7 päivän kuluessa varauspäivästä.
– loppumaksun lasku lähetetään postitse matka-asiakirjojen mukana varauksella ilmoitettuun katuosoitteeseen noin 34 päivää ennen lähtöä, jolloin se on myös nähtävissä Minun matkani -sivulla, ja maksu suoritetaan viimeistään 30 päivää ennen lähtöpäivää. 

Jos matka varataan 44 vuorokautta ennen lähtöpäivää tai myöhemmin, suoritetaan koko matkan hinta matkavarauksen yhteydessä.

Tema-matkat pidättää oikeuden soveltaa edellä mainitusta poikkeavia maksuehtoja kampanjoissa, tietyissä erikoismatkoissa ja tiettyinä ajankohtina. Mahdolliset poikkeavat maksuehdot ilmoitetaan varauksen teon yhteydessä.

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua, tai 44 vrk ennen lähtöpäivää tai myöhemmin varattavissa matkoissa koko matkan hintaa, viimeistään eräpäivänä, matkaa koskeva sopimus raukeaa ja matka voidaan perua ilman erillistä ilmoitusta.

Maksutavat
Internetissä maksut suoritetaan luottokortilla osoitteessa www.temamatkat.fi kirjautumalla Minun lomani -sivulle tai Online-maksuna. Tema-matkat hyväksyy maksuvälineinä vain pohjoismaisten pankkien myöntämät pankki- ja luottokortit (Visa ja MasterCard/Eurocard). Luottokorttimaksu on mahdollista suorittaa myös puhelinveloituksena.

Tilisiirtona maksut suoritetaan viitteellisenä Tema-matkojen/Jambo Tours Scandinavia AB:n pankkitilille.
Maksun saaja: Jambo Tours Scandinavia AB
SEB Finland IBAN: FI0333010001249267, SWIFT/BIC: ESSEFIHX

Jos maksu suoritetaan ulkomailta, lähetetään kuitti Tema-matkoille/Jambo Tours Scandinavialle sähköpostilla osoitteeseen finance@temaresor.se. Viestissä tulee ilmoittaa myös matkan varausnumero, lähtöpäivä, matka ja matkustajien nimet.

2. MATKAN HINTA
2.1. Matkan hintaan sisältyvät matkaohjelman mukaiset lennot ja muut kuljetukset, majoitus, ateriat, retket ja sisäänpääsymaksut ja Tema-oppaan palvelut. Tarkemmat tiedot matkan hintaan sisältyvistä palveluista löytyvät internetsivuilta kunkin matkan esittelystä.

2.2. Tema-matkat pidättää oikeuden internetsivuilla ja esitteissä julkaistujen hintojen korjauksiin ja muutoksiin. Matkan tilaushetkellä voimassaoleva hinta ilmoitetaan varauksen teon yhteydessä ja varausvahvistuksessa.

2.3. Hinnanmuutokset
Hinnat perustuvat matkan hinnoittelupäivän valuuttakursseihin, veroihin ja kuljetuskustannuksiin. Tema-matkat pidättää oikeuden Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 9. mukaisesti hinnanmuutoksiin verojen ja muiden julkisten maksujen, valuuttakurssien ja kuljetuskustannusten muutosten johdosta.

2.4. Tema-matkat voi tehdä erilaisia hintatarjouksia. Alennetut hinnat ovat voimassa siitä hetkestä lähtien kun ne ilmoitetaan, eivätkä ne koske sitä ennen tilattuja matkoja.

3. ASIAKKAAN TEKEMÄT PERUUTUKSET JA MUUTOKSET
3.1. Peruutuspäiväksi katsotaan se päivä, jolloin Tema-matkat on vastaanottanut peruutuksesta tiedon.

3.2. Matkojen erityisluonteen vuoksi (Yleiset valmismatkaehdot 1.3) sovellamme matkoihin Yleisten valmismatkaehtojen kohdista 4. ja 5.1 sekä 8. poikkeavia peruutus- ja muutosehtoja peruutuksen tai muutoksen syystä ja ajankohdasta riippumatta:

– Matkustajan peruuttaessa matkansa Tema-matkat veloittaa matkustajalta toimistokulun 80 e/hlö sekä lisäksi mahdolliset matkan peruutuksesta syntyvät todelliset peruutuskulut.
– Matkustajalla on oikeus muuttaa varauksensa toiseen matkaan ja/tai lähtöpäivään maksamalla muutoskulun 30 e/hlö, sekä lisäksi muutoksesta mahdollisesti syntyvät todelliset muutoskulut.
– Todelliset muutos- ja peruutuskulut, jotka Tema-matkat maksaa alihankkijoilleen muutoksesta tai peruutuksesta huolimatta, muodostuvat lennon muutos- tai peruutuskuluista sekä ns. maajärjestelyjen (esimerkiksi hotellimajoitukset, matkan sisäiset lennot ja muut kuljetukset) matkakohteessa aiheuttamista peruutuskuluista.

Todelliset muutos- ja peruutuskulut tarkistetaan tapauskohtaisesti ja ne nousevat yleensä merkittävästi 35 vuorokautta ennen lähtöä.

Lentoyhtiöiden takaisinmaksusäännöt ja lipunkirjoituksen ajankohta vaihtelevat lentoyhtiöittäin. Lipunkirjoituksen jälkeen lennon muutokset eivät joitain poikkeuksia lukuun ottamatta ole mahdollisia, vaan muutos käsitellään aina peruutuksena. Peruutustapauksessa lennoilla noudatetaan aina lentoyhtiöiden omia takaisinmaksusääntöjä. Useimmiten takaisinmaksu on hyvin rajoitettu tai se ei ole lainkaan mahdollista riippumatta peruutuksen syystä. Nimenkorjaus lentolippuun on mahdollinen lisämaksua vastaan, mutta reittilennoilla matkustajan vaihto ei ole mahdollinen. Matkustajan vaihto käsitellään reittilennoilla aina peruutuksena ja johtaa aina kokonaan uuden lentolipun varaamiseen.

Maajärjestelyjen peruutuksesta paikallinen edustajamme veloittaa peruutuskuluja yleensä viimeistään noin kuukausi ennen lähtöä.

Mikäli muutoksesta tai peruutuksesta ei aiheudu edellä mainittuja todellisia kuluja, Tema-matkat noudattaa muutoksissa ja peruutuksissa Yleisissä valmismatkaehdoissa mainittuja aikarajoja ja kuluja.

Matkojen hintoihin ei sisälly vakuutuksia. Suosittelemme, että matkustaja ottaa jo matkan varausvaiheessa riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Lisäksi kehotamme tarkistamaan vakuutuksen peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Matkustaja on itse vastuussa siitä, että hänen ottamansa vakuutus on ehdoiltaan riittävän laaja peruutusturvan, matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen osalta.

3.3. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta mahdollisimman pian esteen ilmaannuttua puhelimitse tai sähköpostitse Tema-matkojen asiakaspalveluun. Toimistoajan ulkopuolella ns. viime hetken peruutus on ilmoitettava päivystävään numeroon, joka kerrotaan matka-asiakirjoissa.

4. TEMA-MATKOJEN TEKEMÄT PERUUTUKSET JA MUUTOKSET
4.1. Matkanjärjestäjällä on Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 11.1.a) perusteella oikeus peruuttaa matka tai koko matkasarja, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään 21 vrk ennen matkan alkua.
Teman kaikkien matkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. 

4.2. Arvioitaessa Yleisten valmismatkaehtojen kohdan 11.3. mukaista korvaavaa matkaa Tema-matkat ottaa huomioon matkojen hintaeron ja matkan luonteen. Korvaavaa matkaa voidaan tarjota myös toiseen maahan tai matkakohteeseen.

4.3. Tema-matkat pidättää oikeuden muutoksiin internetsivuilla ja esitteissä annetuissa matkaa koskevissa tiedoissa. Lentoyhtiöitä, -aikatauluja ja hotelleja koskevat tiedot ovat internetsivuilla ja varausvahvistuksessa alustavia ja tarkemmat tiedot toimitetaan matka-asiakirjojen mukana. Matkan päiväohjelmaan ja päiväohjelman järjestykseen voi tulla muutoksia ennen matkaa ja matkan aikana esimerkiksi luonnonolosuhteista, paikallisista pyhistä ja lakoista johtuen. Mikäli muutos tapahtuu matkaa koskevan sopimuksen solmimisen jälkeen, sitä arvioidaan Yleisten valmismatkaehtojen mukaan, ja noudatetaan Yleisten valmismatkaehtojen kohtaa 10.

Tema-matkat ei vastaa esitteissä tai internetsivuilla mainittujen www-linkkien sisällöstä.

4.4. Tema-matkat pidättää oikeuden ilmoittaa kirjeitse, puhelimitse tai sähköpostilla mahdollisesta peruutuksesta, matka-aikataulu- tai muusta muutoksesta (ks. kohta 5.1. sekä Yleiset valmismatkaehdot kohta 2.9.4) asiakkaan matkanjärjestäjälle ilmoittamaan osoitteeseen, puhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.

5. MATKUSTAJAN VASTUU
5.1. Matkustajan tulee lukea matkavahvistus ja lentolippu ja tarkistaa, että sekä henkilökohtaiset että matkaa koskevat tiedot ovat oikein ja sovitun mukaiset.

On tärkeää, että matkustajien nimitiedot ovat matkavarauksella siinä muodossa kuin ne ovat matkan aikana mukana olevassa passissa tai henkilökortissa (ks. kohta 3.2.).

Mahdollisista virheistä tai puutteista matkavahvistuksessa ja lentolipussa tulee ilmoittaa välittömästi Tema-matkoille tai matkan myyneeseen matkatoimistoon. Matkustaja on myös velvollinen ilmoittamaan yhteystietojensa muuttumisesta.

5.2. Matkavarauksen yhteyshenkilön tai matkan tilaajan tulee kertoa matkaan liittyvistä tiedoista ja sopimusehdoista tilaamansa matkan muille matkustajille.

5.3. Jos alle 18-vuotias varaa matkan tai matkustaa ilman huoltajaa, on hänen matkaa varatessaan esitettävä huoltajansa allekirjoittama kirjallinen suostumus ja huoltajan on jätettävä omat yhteystietonsa Tema-matkoille. Huoltaja saa tarvittaessa yhteyden Tema-matkojen henkilökuntaan matkakohteessa puhelimitse Tema-matkojen asiakaspalvelun kautta.

5.4. Matkustaja on itse vastuussa siitä, että hänellä on tarvittavat matkustusasiakirjat (passi, henkilökortti, viisumi, rokotustodistus) mukana matkalla.

Suosittelemme, että passi on sääntöjen muutosten varalta voimassa Eurooppaan suuntautuvilla matkoilla vähintään kolme ja muilla matkoilla vähintään kuusi kuukautta matkan jälkeen. Passin pitää olla ehjä ja siinä pitää olla vähintään yksi tyhjä aukeama mahdollisia merkintöjä varten.

Säännöt ja internetsivuilla julkaistut maakohtaiset tiedot passi- ja viisumitarpeista koskevat Suomen kansalaisia. Muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan kansalaisen on tarkistettava voimassaolevat passi- ja viisumimääräykset Tema-matkojen asiakaspalvelusta. Muiden, Euroopan talousalueeseen kuulumattomien maiden kansalaisten on itse tarkistettava ja huolehdittava passi-, viisumi- ja terveysmääräysten noudattamisesta.

5.5. Matkustaja on itse vastuussa siitä, että hänellä on tarvittavat matkaliput mukana matkalla ja että hän on suorittanut lähtöselvityksen viimeistään lentoaseman tai lentoyhtiön määrittelemään aikataulun puitteissa. Jos matkustaja jättää käyttämättä menolennon tai myöhästyy menolennolta, lentoyhtiöllä on lippusääntöjensä mukaan oikeus perua paluulentolippu.

5.6. Matkustaja, joka eroaa ryhmästä, on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi Tema-matkoille. Matkustaja on velvollinen ottamaan päivää ennen lähtöä yhteyden Tema-matkojen oppaaseen mm. mahdollisten lennon aikataulumuutosten varalta. Ellei matkustaja noudata tätä velvollisuutta tai myöhästyy ilmoitetusta lähtöajasta, vastaa hän itse paluukuljetuksesta sekä lentoasemalle matkakohteessa että Suomeen.

5.7. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada hinnanalennusta käyttämättä jättämistään palveluista.

5.8. Matkustajan on jo matkan aikana ilmoitettava mahdollisesta virheestä matkassa heti sen havaittuaan Tema-matkojen oppaalle (ks. Yleiset valmismatkaehdot kohta 13.4.).

5.9. Matkustaja sitoutuu noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia, jotka mm. kieltävät edestakaisena varatun lennon käytön vain yhteen suuntaan ja paluulentolipun luovuttamisen toiselle henkilölle. Muilta osin matkan luovutuksessa noudatetaan Yleisten valmismatkaehtojen kohtaa 8.2 ja Tema-matkojen lisä- ja erityisehtojen kohtaa 3.2.

HUOMAUTUKSET
Mahdolliset huomautukset on pääsääntöisesti tehtävä matkan aikana Tema-oppaalle. Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua, tulee huomautus lähettää kirjallisesti viimeistään kahden kuukauden kuluttua matkan päättymisestä sähköpostilla osoitteeseen info@temamatkat.fi tai postitse osoitteeseen Tema-matkat, c/o Jambo Tours Scandinavia AB, Glödlampsgränd 1, 120 31 Stockholm, Sweden.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Hyväksymällä Tema-matkojen lisä- ja erityisehdot varauksen teon yhteydessä, asiakas antaa samalla suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn Tema-matkojen rekisteriselosteessa mainitulla tavalla. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä (Rekisteriseloste ja tietosuoja).

Vastuullinen matkanjärjestäjä: Jambo Tours Scandinavia Ab, Glödlampsgränd 1, 120 31 Stockholm, Sweden
Puh. +46 20 52 22 22, info@jambotours.se
Yritysnumero (Bolagsverket): 556333-5958

 

 

 
XClose
 
XClose
Tilaa TEMA-matkojen uutiskirje!

Uutiskirje pitää sinut ajan tasalla TEMA-maailman tapahtumista. Saat suoraan sähköpostiisi viimeisimmät matkauutuudet, houkuttelevat tarjoukset ja kertomukset kaukaisista maailmankolkista. .

Täytä vain tiedot alle ja lähetä tilaus matkaan!


Jokaisen Teman Uutiskirjeen alalaidassa on peruutuslinkki, jota klikkaamalla voit päättää tilauksesi koska tahansa.